نمایش 49–60 از 81 نتیجه

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۱۳۲ / ۱۷۵ اسب بخار

123,513,000 تومان

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۱۵ / ۲۰ اسب بخار

17,472,000 تومان

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۱۶۰ / ۲۱۵ اسب بخار

142,837,500 تومان

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۱۸.۵ / ۲۵ اسب بخار

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۱۸۵ / ۲۵۰ اسب بخار

177,723,000 تومان

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۲۲۰ / ۳۰۰ اسب بخار

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۳۰ / ۴۰ اسب بخار

31,395,000 تومان

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۳۷ / ۵۰ اسب بخار

38,766,000 تومان

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۴۵ / ۶۰ اسب بخار

44,460,000 تومان

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۵.۵ /۷.۵ اسب بخار

10,647,000 تومان

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۵۵ / ۷۵ اسب بخار

55,770,000 تومان

اینورتر تکو سه فاز سری E310 توان 1.5 / 2 اسب بخار

3,334,500 تومان